گــام¬های عـملی یک ترجــمهء حرفه¬ای Practical Steps For Literal Translation

  • Mahdi Ahmed Hussen Presidecy of Diyala University Administrative Affairs Seection
Keywords: گام¬های¬عملی، ترجمه حرفه¬ای،انتخاب كتاب،ویرایش،عنوان كتاب., Practical methods, professional translation, book selection, book review, title translation.

Abstract

پژوهش حاضر که با عنوان گام­های عملی یک ترجمهء حرفه­­­­­­­­ای يك تلاش فروتنانه به دنبال بررسی وتحلیل گام­های عملی ترجمه حرفه­ای است، كه هر مترجم برای ارائه یک ترجمه خوب و درست از زبان مبدأ به زبان مقصد باید ان را دنبال کند.

        پژوهش از شش مطلب تشکیل یافته است, كه مجموع آن گام­های عملی یک ترجمهء حرفه­ای به شمار می روند .از میان مهمترین نتایجی که پژوهشگر به آن رسیده: ترجمه هم مانند هر فعالیت ادبی باید طبق مرحله­هایی یا با گام­های مرتب ویکی پس از دیگری انجام شود وگرنه کار کم اهمیت خواهد بود, و گام­های عملی ترجمه حرفه­ای عبارتنداز: انتخاب کتاب،گرفتن اجازه از صاحب اثر،شروع به ترجمهء متن اثر،ترجمهء عنوان کتاب ، ویرایش وانتخاب ناشر.

Abstract

The present paper, practical methods of professional translation, discusses the most important methods to achieve an accurate effective translation from the source language text  to the equivalent target language text.

The present study suggests that practical translation like any literary activity is of six main stages that follow sequential order to achieve an accurate translation: (choosing the foreign text to be translated, the author of the text permission, the text translation, considering the title contextual meaning, reviewing the text translation, and finally finding a good publisher).

Author Biography

Mahdi Ahmed Hussen, Presidecy of Diyala University Administrative Affairs Seection

     م. مهدي احمد حسين الطائي. بكالوريوس لغات قسم اللغة الفارسية وبتسلسل الثالث على الدفعة، دبلوم عالي في الترجمة معادل لشهادة الماجستير و بتسلسل الاول على الدفعة.

مكان العمل: رئاسة جامعة ديالى، قسم الشؤون الادارية والمالية، ومحاضر في كلية العلوم بنفس الجامعة.

المناصب التي شغلها في رئاسة جامعة ديالى: مسؤول شعبة الصادر والوارد ، مسؤول شعبة الافراد، مسؤول شعبة التوظيف والملاك و مسؤول شعبة شؤون التدريسيين.     

Email:[email protected]

Published
2021-01-02
How to Cite
Hussen, M. (2021). گــام¬های عـملی یک ترجــمهء حرفه¬ای Practical Steps For Literal Translation. Journal of the College of Languages (JCL) Mağallaẗ Kulliyyaẗ Al-Luġāt, (43), 358-375. https://doi.org/10.36586//jcl.2.2021.0.43.0358
Section
Articles